Janos Tischler - Media-Rodzina

Janos Tischler

Węgierski historyk. Absolwent historii i polonistyki Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. W 2000 uzyskał stopień doktora za pracę (summa cum laude) o stosunkach polsko-węgierskich podczas wydarzeń latach w 1956 i 1980-81, wydaną rok później w Polsce pt. „I do szabli…” z przedmową Andrzeja Paczkowskiego. Autor ponad 500 publikacji wydawanych po węgiersku, polsku, niemiecku, angielsku, słowacku i ukraińsku. Odznaczony m.in. węgierskimi Medalem Pamiątkowym Imre Nagya (1999) i Medalem Pamiątkowym Bohater Wolności (2006), polskimi Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001 i 2016) oraz Medalem „Pro Patria” (2013). Otrzymał też Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” (2015).

Źródło: wikipedia.pl

Zaloguj się

Nie masz konta?