Maria Molicka | Książki, audiobooki

Maria Molicka

Maria Molicka jest psychologiem od lat pracującym z dziećmi i młodzieżą oraz członkinią Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia. Jest również autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii dziecka.

 

BAJKOTERAPIA, CZYLI BAJKI TERAPEUTYCZNE

 

Działalność dydaktyczno-naukowa, a także praktyczna skierowały jej uwagę na dziedzinę z pogranicza nauki i sztuki. Opisała ją w książce Bajkoterapia.  Metodę tę wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak również wczesnoszkolnym, które wymagają wsparcia ze strony osób trzecich. Bajkoterapię realizuje się poprzez czytanie dzieciom właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Dziecko może też czytać taką książkę samodzielnie. Wśród bajek terapeutycznych można wyszczególnić takie grupy jak bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Każda z tych grup dedykowana jest dzieciom z innymi problemami. W historiach tych przedstawia się rzeczywistość zrozumiałą dla dziecka, a ich fabuła pozwala oswoić nieznane i budzące lęk sytuacje. Uczy też dzieci radzenia sobie z własnymi trudnościami.

Autorka opublikowała osiem książek i wiele artykułów poświęconych roli bajek terapeutycznych w budowaniu zasobów osobistych i w terapii. Wśród nich są dwa zbiory bajek terapeutycznych (dostępne także w wersji audio):

 

JAK WYCHOWYWAĆ DZIECKO?

 

Maria Molicka jest także autorką poradnika dla rodziców Jak wychowywać dziecko? Próba odpowiedzi na odwieczne pytanie. Podsuwa w niej wiele ciekawych rozwiązań, korzystając z własnego doświadczenia, jak również bogatej literatury przedmiotu. Odpowiada między innymi na pytania o to, jak wychowywać dzieci, żeby cieszyły się życiem, miały satysfakcjonujące relacje z innymi, dobrze sobie radziły i osiągały sukcesy. Pierwsza część książki skupia się na budowaniu relacji z dzieckiem, w dalszym ciągu autorka skupia się na potrzebach psychicznych dziecka, a na koniec przedstawia koncepcję wychowania w duchu partnerstwa i dialogu. Maria Molicka usiłuje przy tym odpowiedzieć na zadane w tytule odwieczne pytanie, a także wiążące się z nim wyzwania. Jednym z nich jest osiągnięcie równowagi pomiędzy byciem wspierającym rodzicem a stawianiem granic.

Zaloguj się

Nie masz konta?