Wilhelm i Jakub Grimm - Media-Rodzina

Wilhelm i Jakub Grimm

Obaj bracia byli członkami Akademii Nauk w Berlinie i językoznawcami, o znacznym dorobku. Najwybitniejszym ich dziełem naukowym był Słownik niemiecki („Deutches Wörterbuch”), którego publikację rozpoczęli w 1852 roku. Dzieło to kontynuowane było przez następne pokolenia uczonych niemieckich, a jego ostatni tom ukazał się w 1961 roku.

Najbardziej znanym ich osiągnięciem jest zebranie i opublikowanie baśni, które opracowali na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych. Baśnie braci Grimm stały się klasyką przetłumaczoną na wiele języków. Bracia Grimmowie zmierzali w nich do odtworzenia najstarszego wzorca motywów baśniowych, stąd charakterystyczne dla opowieści okrucieństwo. Niemniej w świecie tych baśni panowało żelazne prawo moralne – dobro i przezorność zwyciężają niegodziwość.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_Grimm

Zaloguj się

Nie masz konta?