Bohdan T. Woronowicz

Bohdan Woronowicz jest psychiatrą, seksuologiem, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1980 roku kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który stworzył. Prowadzi też program terapii w NZOZ Centrum konsultacyjne AKMED. Był inicjatorem nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych oraz organizacyjnych w lecznictwie odwykowym (m.in. wprowadził do polskiego lecznictwa odwykowego tzw. model Minnesota).

W swoim dorobku ma ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilka książek. Bohdan Woronowicz jest jednym z fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Jest także pierwszym Powiernikiem Klasy A (nie alkoholikiem) w polskiej Wspólnocie AA. Za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalność na rzecz ludzi uzależnionych odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

 

BOHDAN T. WORONOWICZ W WYDAWNICTWIE MEDIA RODZINA

 

Do tej pory nakładem naszego wydawnictwa ukazały się następujące książki autora:
Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem, która zawiera podaną w przystępny sposób podstawową wiedzę na temat alkoholu oraz chorób i innych problemów, jakie są jego następstwem.
Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia, czyli książka, która jest bogatym źródłem wiedzy na temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a także zaburzeń nawyków i popędów. Porusza także temat współuzależnienia, którym dotknięte są rodziny osób uzależnionych.
Zachowania, które mogą zranić. O uzależnieniach behawioralnych i nie tylko, w której autor przekazuje wiedzę o uzależnieniach niesubstancjalnych, czyli behawioralnych (od zachowań). Zajmuje się w tej książce m.in. zaburzeniami związanymi z Internetem, telefonem komórkowym, uzależnieniami od jedzenia, miłości, polityki i władzy czy praktyk religijnych. Przystępny język tej książki sprawia, że wiele wyniosą z niej nie tylko profesjonaliści, ale również zwykli czytelnicy.

W audycji Radia dla Ciebie, której można odsłuchać tutaj, autor w rozmowie z Beatą Jewiarz tłumaczy, jakie mechanizmy powodują, że tak łatwo popadamy w uzależnienie. Opisuje też, w jaki sposób można się przez uzależnieniami uchronić.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami autora, które zawierają mnóstwo merytorycznej wiedzy!

Zaloguj się

Nie masz konta?