Bohdan T. Woronowicz - Media-Rodzina

Bohdan T. Woronowicz

Jest psychiatrą, seksuologiem, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień oraz absolwentem Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 1980 roku kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi też program terapii w NZOZ Centrum konsultacyjne AKMED. Był inicjatorem nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych oraz organizacyjnych w lecznictwie odwykowym (m.in. wprowadził do polskiego lecznictwa odwykowego tzw. model Minnesota).
W swoim dorobku ma ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilka książek. Jest jednym z fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszym Powiernikiem Klasy A (nie alkoholikiem) w polskiej Wspólnocie AA. Za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalność na rzecz ludzi uzależnionych odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Zaloguj się

Nie masz konta?