Bohdan T. Woronowicz | Książki | Media Rodzina

Bohdan T. Woronowicz

Bohdan T. Woronowicz jest psychiatrą, seksuologiem, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1980 roku kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi też program terapii w NZOZ Centrum konsultacyjne AKMED. Był inicjatorem nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych oraz organizacyjnych w lecznictwie odwykowym (m.in. wprowadził do polskiego lecznictwa odwykowego tzw. model Minnesota).

W swoim dorobku ma ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilka książek. Bohdan T. Woronowicz jest jednym z fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszym Powiernikiem Klasy A (nie alkoholikiem) w polskiej Wspólnocie AA. Za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalność na rzecz ludzi uzależnionych odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

 

Bohdan T. Woronowicz w wydawnictwie Media Rodzina

Do tej pory nakładem naszego wydawnictwa ukazały się następujące książki autora:
– „Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem„, która zawiera podaną w przystępny sposób podstawową wiedzę na temat alkoholu oraz chorób i innych problemów, jakie są jego następstwem.
– „Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia„, czyli książka, która jest bogatym źródłem wiedzy na temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a także zaburzeń nawyków i popędów. Porusza także temat współuzależnienia, którym dotknięte są rodziny osób uzależnionych.
– „Zachowania, które mogą zranić. O uzależnieniach behawioralnych i nie tylko„, w której autor przekazuje wiedzę o uzależnieniach niesubstancjalnych, czyli behawioralnych (od zachowań). Zajmuje się w tej książce m.in. zaburzeniami związanymi z Internetem, telefonem komórkowym, uzależnieniami od jedzenia, miłości, władzy czy praktyk religijnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami autora, które zawierają mnóstwo merytorycznej wiedzy!

Zaloguj się

Nie masz konta?