Marek Andrzejewski - Media-Rodzina

Marek Andrzejewski

Autor książki psychologicznej „Domy na piasku”, poruszającej zagadnienia związane m.in. z walką ze społecznymi stereotypami na temat placówek opiekuńczo-wychowawczych, prawną ochroną dóbr osobistych wychowanków oraz prywatności i sferą emocjonalną. Wiedza zawarta w tej pozycji została oparta o dziesięcioletnie, pracownicze doświadczenie autora w domu dziecka.

Zaloguj się

Nie masz konta?