Grzegorz Leszczyński - Media-Rodzina

Grzegorz Leszczyński

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki. Autor wielu książek i artykułów na temat literatury dla młodych i najmłodszych odbiorców. Był przewodniczącym Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży oraz przewodniczącym Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Sztuka Młodym”. Opracował wiele antologii literackich, m.in. „Baśnie świata”, „Polskie baśnie i legendy”, „Po schodach wierszy”.

Zaloguj się

Nie masz konta?