John M. Gottman - Media-Rodzina

John M. Gottman

Amerykański psycholog i klinicysta, który przez czterdzieści lat pracował nad zagadnieniem rozwodów i stabilności małżeńskiej. Jest także wielokrotnie nagradzanym prelegentem, autorem i emerytowanym profesorem psychologii. Znany jest ze swoich prac dotyczących stabilności małżeńskiej i analizy relacji poprzez bezpośrednie obserwacje naukowe, z których wiele zostało opublikowanych.

Zaloguj się

Nie masz konta?