Jean de La Fontaine - Media-Rodzina

Jean de La Fontaine

Jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu francuskiego, autor blisko 250 bajek. Sławę literacką zjednał sobie swymi Contes (1665) i Fables (pierwsze sześć ksiąg 1668, następnych pięć 1678, a dwunasta 1694; z późniejszych edycji najlepsza Nodiera, 2 t., Paryż, 1839), których zalety nie tyle polegają na sztuce wynalazczej, ile na naturalnym i prostym wykładzie. Treść do bajek czerpał z pisarzy starożytnych, a do powiastek z nowelistów włoskich i ze starofrancuskich fabliaux. Naiwność, prawda, prostota, naturalność i żywość to przymioty, które zapewniły twórczości La Fontaine’a uznanie.

Źródło: wikipedia.pl

Zaloguj się

Nie masz konta?