Maria Paradowska

Polska profesor nauk humanistycznych, historyk, etnolog i etnograf. Kierowała Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Prowadziła badania m.in. na działalnością Polaków na kontynencie amerykańskim, a także nad problemami asymilacji Niemców w Polsce. Pełniła funkcję prezesa Towarzystwa Bambrów Poznańskich, zajmowała się propagowaniem wiedzy o tej grupie. Zainicjowała powstanie, otwartego w 2003, Muzeum Bambrów Poznańskich.

Źródło: wikipedia.pl

Zaloguj się

Nie masz konta?