Jan Skuratowicz - Media-Rodzina

Jan Skuratowicz

Historyk sztuki, samorządowiec, dr hab. nauk o sztukach pięknych. Jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła architektury Poznania w latach 1890–1918. W Instytucie Historii Sztuki kieruje Zakładem Historii Sztuki Nowożytnej. Specjalizuje się w nowożytnej architekturze rezydencjonalnej.

Źródło: wikipedia.pl

Zaloguj się

Nie masz konta?