Black weekend - Media-Rodzina

27 listopada 2020

Black weekend

Zapraszamy do udziału w akcji rabatowej Black Weekend na serię Gorzka Czekolada i książki dla młodzieży.

Media Rodzina przyłącza się do ogólnoświatowej akcji rabatowej Black weekend, w ramach której w promocji cenowej znajdą się książki z serii Gorzka Czekolada oraz tytuły z kategorii Dla młodzieży wraz z „Magicznym ekspresem”, „Nevermoorem” i „Wundermistrzem”. Czytelnicy będą mogli zakupić te książki z 50% rabatem i z darmową dostawą. Uwaga: rabat zaktualizuje się dopiero w koszyku!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem akcji.

 

 

Regulamin akcji „Black weekend”

 1. Organizatorem akcji „Black weekend” jest Media Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pasieka 24, identyfikująca się numerem NIP: 778‑00‑43-660, REGON: 632008392, wpisana do KRS pod nr 0000014915. (zwana dalej Organizatorem).
 2. Akcja „Black weekend”  przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Akcja
 3. „Black weekend” skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 4. „Black weekend” rozpoczyna się dnia 28 listopada 2020 roku o godzinie 00:01 i kończy się 29 listopada 2020 roku o godzinie 23:59.
 5. Akcja „Black weekend” jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem strony http://www.mediarodzina.pl.
 6. Akcja „Black weekend” obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator zobowiązuje się obniżyć ceny książek w serii Gorzka Czekolada i tytułów z kategorii Dla młodzieży w trakcie trwania akcji promocyjnej o 50%.
 8. Maksymalna liczba egzemplarzy danego tytułu, którą można zakupić podczas akcji „Black weekend” wynosi trzy. Przy zamówieniu obejmującym więcej egzemplarzy danego tytułu, realizacja dotyczyć będzie tylko trzech książek.
 9. Wyłączone z promocji „Black weekend” są tytuły z uniwersum Harry’ego Pottera.
 10. Koszt dostawy jest równy 0 (zero) złotych dla wszystkich zamówień złożonych od 28 listopada 2020, godziny 00:01 do 29 listopada, godziny 23:59, zawierających jeden z tytułów serii Gorzka Czekolada lub z kategorii Dla młodzieży, niezależnie od metody płatności, rodzaju dostawy i wartości zamówienia.
 11. Wszelkie pozostałe warunki sprzedaży pozostają zgodne z regulaminem sklepu Media Rodzina: https://www.mediarodzina.pl/rules/
 12. W przypadku reklamacji dotyczącej przebiegu Akcji Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji.
 13. Niniejszy regulamin Akcji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mediarodzina.pl.

Zaloguj się

Nie masz konta?