Wiktor Osiatyński - Media-Rodzina

Wiktor Osiatyński

Prawnik konstytucjonalista, dr socjologii, dr hab. prawa, specjalista z zakresu konstytucjonalizmu i praw człowieka, wykładowca wielu uczelni w Polsce i zagranicą, w tym University of Chicago Law School oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Członek Komitetu Helsińskiego w Polsce. W latach 1990-1997 był doradcą komisji konstytucyjnej w Polsce i w innych krajach, a także współdyrektorem Centrum Badania Konstytucjonalizmu w Europie Środkowej w University of Chicago. W latach 1985-1987 jako profesor Antioch University w Los Angeles wykładał w federalnym więzieniu dla kobiet Frontera w Kalifornii. W 1991 roku, jako dyrektor Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu Fundacji im. Stefana Batorego dopomógł we wprowadzeniu programów leczenia uzależnień w polskich więzieniach. Od 1995 roku jako członek Rady Open Society Institute oraz przedstawiciel OSI w organizacji Prison Reform International bierze udział w opracowywaniu oraz wdrażaniu reform więziennictwa w wielu krajach. Autor kilkunastu książek z różnych dziedzin, m.in. poświęconych historii Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej, nauce oraz jej konsekwencjom światopoglądowym, konstytucjonalizmowi, a także tematyce sportowej. Najnowsza książka profesora pt. O zbrodniach i karach zawiera wywiady z przedstawicielami amerykańskiego życia publicznego o zaprowadzaniu ładu i porządku, walce z przemocą i więziennictwie. Jednym z rozmówców jest William Bratton, szef policji nowojorskiej za czasów burmistrza Gulianiego.

Zaloguj się

Nie masz konta?